Ignatov, V. (2018) “Погребални комплекси с коли в римската провинция Тракия (средата на І – ІІІ в.)”, Dissertations / Дисертации, 11. Available at: https://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/38 (Accessed: 28January2022).