IGNATOV, V. Погребални комплекси с коли в римската провинция Тракия (средата на І – ІІІ в.). Dissertations / Дисертации, v. 11, 14 abr. 2018.