Ignatov, V. (2018). Погребални комплекси с коли в римската провинция Тракия (средата на І – ІІІ в.). Dissertations / Дисертации, 11. Retrieved from https://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/38