Първата RaLATh конференция се проведе в Пловдив през октомври 2016 г. Тя постави началото на поредица международни срещи, посветени на историята и археологията на римска и късноантична Тракия. Този текущ проект е резултат от тристранно партньорство между България (НАИМ при БАН, Софийски университет "Св. Климент Охридски"), Гърция (Ефориите за старините в областите Родопи, Тракия и Еврос) и Турция (Истанбулски университет), които се редуват като държави-домакини на събитието.

Томът съдържа 41 статии, подредени в 5 тематични части: „Градове и пейзажи“, „Администрация и дипломация“, „Идентичност и влияния“, „Икономика“ и „Конфликт и преход“. Статиите са на английски, немски и френски език.

Официалното представяне на тома от неговите редактори се състоя по време на церемонията по откриването на Третата RaLATh конференция в Комотини, Гърция, на 18 октомври 2018 г.

Published: 2018-10-17

Preface

Articles