Current Issue

Vol 48 (2021): In memoriam Theophili Ivanov. По случай 100-годишнината от рождението му

Под редакцията на Кръстина Панайотова | Edited by Krastina Panayotova

ISBN 978-619-254-004-3 (print)

ISBN 978-619-254-005-0 (online)

Published: 2021-12-21
View All Issues