[1]
V. Danov, “Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница / Ceramic vessels and small plastic art from the Eneolithic settlement by Gradeshnitsa”, Dissertations / Дисертации, vol. 14, pp. 1-348, Jun. 2019.