DANOV, V. Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница / Ceramic vessels and small plastic art from the Eneolithic settlement by Gradeshnitsa. Dissertations / Дисертации, v. 14, p. 1-348, 22 jun. 2019.