[1]
Danov, V. 2019. Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница / Ceramic vessels and small plastic art from the Eneolithic settlement by Gradeshnitsa. Dissertations / Дисертации. 14, (Jun. 2019), 1-348.