СЪДЪРЖАНИЕ

Виолета Нешева. СОНЯ ГЕОРГИЕВА (1922-1988). IN МЕМОRIАМ (с. 9)

Блага Димитрова. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА СОНЯ ГЕОРГИЕВА (с. 16)

Виолета Димова. ИЗ "НЕНАПИСАН ДНЕВНИК" (с. 21)

Свобода Сиракова, Радка Златева-Узунова. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИ И СУРОВИНЕН АНАЛИЗ НА КЪСНОНЕОЛИТНИЯ КРЕМЪЧЕН АНСАМБЪЛ ОТ ... (с. 24)

Теодора Ковачева. РИМСКИ БРОНЗОВИ ЛАМПИ ОТ УЛПИЯ ЕСКУС И СТОРГОЗИЯ (ДОЛНА МИЗИЯ) (с. 45)

Павел Георгиев. КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАННОСРЕДНОВЕКОВНА ПЛИСКА (ИЗ НЕМАТЕРИАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА СТАРАТА СТОЛИЦА) (с. 52)

Ирина Щерева. ВЛАДЕТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ В СЛЕДСТОЛИЧНИЯ ПЕРИОД (с. 67)

Николай Марков. БЕЛЕЖКИ ЗА ЕДНА ИНТЕРЕСНА РАННОСРЕДНОВЕКОВНА СРЕБЪРНА ЛЪЖИЦА (с. 79)

Живко Аладжов. РИСУНКИТЕ – ГРАФИТИ ОТ КАРНОБАТСКАТА КРЕПОСТ И ТЯХНАТА ВРЪЗКА С ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ (с. 86)

Стоян Попов. УКРЕПЕНАТА ВЛАДЕТЕЛСКА РЕЗИДЕНЦИЯ В СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД В ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЦЕМИ (XII - XIV В.) – ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ (с. 93)

Йордан Алексиев. ТРАПЕЗИЦА В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ (с. 107)

Мария Долмова-Лукановска. ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ ИНСИГНИИ НА ТЪРНОВСКИТЕ ЦАРЕ (с. 119)

Константин Дочев. НОВ ТИП МЕДНИ МОНЕТИ НА ЦАР ИВАН СРАЦИМИР (1355 – 1396) (с. 132)

Стоян Йорданов. СРЕДНОВЕКОВНА КЕРАМИЧНА РАБОТИЛНИЦА В ЧЕРВЕН (с. 139)

Людмила Дончева-Петкова. ЗА ЕДИН КРЪЩЕЛЕН КРЪСТ ОТ ВАРНЕНСКИЯ МУЗЕЙ (с. 147)

Оля Миланова. ЗАМЪКЪТ "БАБА ВИДА" И СРЕДНОВЕКОВНИЯТ БДИН ПРЕЗ XIII – XIV В. (с. 157)

Здравка Коркутова. КРЪСТОКУПОЛНИ ЦЪРКВИ В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (с. 169)

Маргарита Андонова. МОНЕТИ ОТ МАЛКОТО УКРЕПЛЕНИЕ В МЕЛНИШКАТА КРЕПОСТ (с. 184)

Цветана Комитова. СГРАФИТО КЕРАМИКА С ЧОВЕШКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ МЕЛНИК (с. 212)

Бисера Томова. ОБЛЕКЛОТО ВЪРХУ СГРАФИТО КЕРАМИКА ОТ XV – XVIII В. (с. 227)

Василка Герасимова. НАДПИСИ ВЪРХУ МЕТАЛ ОТ МЕЛНИК (с. 238)

Недялка Гиздова. ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА КРЕПОСТТА ЦЕПИНА ПРИ С. ДОРКОВО, ПАЗАРДЖИШКО (с. 254)

Николай Овчаров, Хитко Вачев. НОВООТКРИТА ЦЪРКВА В ПОДНОЖИЕТО НА ПЕРПЕРИКОН (предварително съобщение) (с. 269)

Иван Джамбов. ОТНОСНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЕПИСКОПИЯТА "БУКОВО" СПОРЕД ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗВОРИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ (предварите... (с. 277)

Published: 2009-12-31