1.
Markov N. Бележки за една група късноантични калъпи за производство на оловни изделия с недобре определено предназначение. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология [Internet]. 14Nov.2019 [cited 15Aug.2020];9:5-2. Available from: http://series.naim.bg/index.php/CBA/article/view/96