Sengalevich, Georgi. “Глазирана паничка за керамопластична украса с монограм от Червен (опит за реконструкция и идентификация)”. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология 9 (November 14, 2019): 111-130. Accessed August 15, 2020. http://series.naim.bg/index.php/CBA/article/view/101.