Sengalevich, G. “Глазирана паничка за керамопластична украса с монограм от Червен (опит за реконструкция и идентификация)”. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, Vol. 9, Nov. 2019, pp. 111-30, http://series.naim.bg/index.php/CBA/article/view/101.