[1]
M. Manolova-Vojkova, P. Dimitrov, and M. Kostadinova-Avramova, “Термомагнитно изследване на средновековна битова керамика от Велики Преслав. Част I”, Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, vol. 9, pp. 57-80, Nov. 2019.