[1]
V. Grigorov and M. Kostadinova-Avramova, “Термомагнитно изследване на средновековна битова керамика от Плиска”, Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, vol. 9, pp. 29-56, Nov. 2019.