[1]
N. Markov, “Бележки за една група късноантични калъпи за производство на оловни изделия с недобре определено предназначение”, Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, vol. 9, pp. 5-12, Nov. 2019.