[1]
G. Sengalevich, “Глазирана паничка за керамопластична украса с монограм от Червен (опит за реконструкция и идентификация)”, Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, vol. 9, pp. 111-130, Nov. 2019.