[1]
P. Georgiev, “За укрепителната система на средновековна Варна”, Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, vol. 9, pp. 81-110, Nov. 2019.