Markov, N. (2019) “Бележки за една група късноантични калъпи за производство на оловни изделия с недобре определено предназначение”, Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, 9, pp. 5-12. Available at: http://series.naim.bg/index.php/CBA/article/view/96 (Accessed: 15August2020).