Sengalevich, Georgi. 2019. “Глазирана паничка за керамопластична украса с монограм от Червен (опит за реконструкция и идентификация)”. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология 9 (November), 111-30. http://series.naim.bg/index.php/CBA/article/view/101.