MANOLOVA-VOJKOVA, M.; DIMITROV, P.; KOSTADINOVA-AVRAMOVA, M. Термомагнитно изследване на средновековна битова керамика от Велики Преслав. Част I. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, v. 9, p. 57-80, 14 nov. 2019.