GRIGOROV, V.; KOSTADINOVA-AVRAMOVA, M. Термомагнитно изследване на средновековна битова керамика от Плиска. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, v. 9, p. 29-56, 14 nov. 2019.