MARKOV, N. Бележки за една група късноантични калъпи за производство на оловни изделия с недобре определено предназначение. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, v. 9, p. 5-12, 14 nov. 2019.