SENGALEVICH, G. Глазирана паничка за керамопластична украса с монограм от Червен (опит за реконструкция и идентификация). Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, v. 9, p. 111-130, 14 nov. 2019.