GEORGIEV, P. За укрепителната система на средновековна Варна. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, v. 9, p. 81-110, 14 nov. 2019.