Markov, N. (2019). Бележки за една група късноантични калъпи за производство на оловни изделия с недобре определено предназначение. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, 9, 5-12. Retrieved from http://series.naim.bg/index.php/CBA/article/view/96