Sengalevich, G. (2019). Глазирана паничка за керамопластична украса с монограм от Червен (опит за реконструкция и идентификация). Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология, 9, 111-130. Retrieved from http://series.naim.bg/index.php/CBA/article/view/101