(1)
Manolova-Vojkova, M.; Dimitrov, P.; Kostadinova-Avramova, M. Термомагнитно изследване на средновековна битова керамика от Велики Преслав. Част I. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология 2019, 9, 57-80.