(1)
Grigorov, V.; Kostadinova-Avramova, M. Термомагнитно изследване на средновековна битова керамика от Плиска. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология 2019, 9, 29-56.