(1)
Sengalevich, G. Глазирана паничка за керамопластична украса с монограм от Червен (опит за реконструкция и идентификация). Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология 2019, 9, 111-130.