(1)
Georgiev, P. За укрепителната система на средновековна Варна. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология 2019, 9, 81-110.