[1]
Manolova-Vojkova, M., Dimitrov, P. and Kostadinova-Avramova, M. 2019. Термомагнитно изследване на средновековна битова керамика от Велики Преслав. Част I. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология. 9, (Nov. 2019), 57-80.