[1]
Grigorov, V. and Kostadinova-Avramova, M. 2019. Термомагнитно изследване на средновековна битова керамика от Плиска. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология. 9, (Nov. 2019), 29-56.