[1]
Markov, N. 2019. Бележки за една група късноантични калъпи за производство на оловни изделия с недобре определено предназначение. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология. 9, (Nov. 2019), 5-12.