[1]
Sengalevich, G. 2019. Глазирана паничка за керамопластична украса с монограм от Червен (опит за реконструкция и идентификация). Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология. 9, (Nov. 2019), 111-130.