[1]
Georgiev, P. 2019. За укрепителната система на средновековна Варна. Contributions to the Bulgarian Archeology / Приноси към българската археология. 9, (Nov. 2019), 81-110.