Антични лампи. Колекция на Регионален исторически музей Варна. ISBN 978-954-9472-68-4 (print) ISBN 978-954-9472-69-1 (online)

  • Georgi Kusmanov Department of Classical Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna Str., 1000 Sofia
  • Alexander Minchev Museum of Archaeology, 41 Maria Louisa Blvd., 9000 Varna
Keywords: Антични лампи

Abstract

Настоящият труд представя във възможно най-изчерпателен вид анализа на най-голямата у нас колекция на антични лампи – тази на Регионалния исторически музей във Варна. Достъпът до публикувания тук материал бе любезно осигурен от покойния вече тогавашен зам.-директор на музея, проф. д-р Александър Кузев. В резултат от проучването на колекцията са обособени няколко големи хранологични и технологични групи, обхващащи широк диапазон – от VII–VI в. пр. Хр. до началото на VII в. сл. Хр. Главите „Формиране на колекцията“, „Каталог на дисковите изображения“, „Каталог на пластичните дръжки“ и „Каталог на марките“ са дело на Александър Минчев, а тези, озаглавени „Състав и класификация на колекцията“, „Каталог на лампите“ и „Заключение“ са разработени от Георги Кузманов. Фотоилюстрациите към работата са дело на покойния вече фотограф на Националния археологически институт с музей при БАН Марио Филипов, на чиято памет посвещаваме този труд. Рисунките на дисковите изображения, пластичните фигурални дръжки и марките на лампите са изработени от Веселина Катрева. Графичните профили на представители на типовете гръцки и ранновизантийски лампи, формувани на грънчарско колело, са дело на Георги Кузманов.

Авторите дължат особена благодарност на редакторката на труда Татяна Стефанова (НАИМ–БАН) за съвестната ѝ и високо професионална работа с текста.

Обнародването на това изследване стана възможно благодарение на инициативата, подета от директора на НАИМ–БАН, доц. д-р Людмил Вагалински, на когото авторите дължат най-дълбока благодарност за включването на труда в поредицата най-авторитетни научни археологически публикации у нас.

Published
2018-12-20