BACVAROV, K.; TONKOVA, M.; KATSAROV, G. Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1. Къснонеолитното ямно поле. Archaeological rescue excavations for infrastructure projects / Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, v. 1, 2 nov. 2017.